Tirahan

Paki padalhan kami ng postkard na naglalaman ng iyong mga pag-asa at mga hinahangad para sa pagtataguyod ng positibo, nakapagbibigay-liwanag at kagalanggalang na konyunikasyon. Maaari mo itong isulat sa kahit anong wika at kami ay tutulong na mai-salin ito sa iba pang mga wika at maparating ang iyong mensahe. Maging bukas, tapat at malikhain, maging ikaw!