Ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay

Ang pag-ibig ang  pinakamahalagang bagay. Mahalin mo ang iyong sarilli. Mahalin mo ang iyong kapwa. Araw-araw mong pagyamanin ang iyong kabutihan. Magdahan-dahan at ikalugod ang kalikasan, kagandahan at sining. Paligiran mo ang iyong sarili ng mga mabubuting tao. At higit sa lahat, ikaw ay magsaya!