Pagkakasundo ng kalikasan at ng tao

Magandang araw Mats! Kamangha-mangha ang 'yong proyekto! Gusto kong pag-usapan ang mga krisis na may kinalaman sa kalikasan. Para sa magka-ugnay na pagsulong, dapat na magkatuwang ang kalikasan at ang tao. Sana'y makatulong ang postkard na ito sa iyong proyekto. Mabuhay ka! -Zang