Mundong walang hangganan

Magandang araw! Ipinapakita ng postkard na ito mula sa Brazil kung paano ang aming bansa ay kumakanlong sa iba-ibang kultura. Hangad ko ang isang mundong walang hanngganan, kungsaan tayo ay maaaring makapaglakbay saanman na tila ba tayo ay iisang pamilya lamang. Magkakapatid mula sa isang ina! Mainit na pagbati, Fernando Sumiya