Maraming isyu tulad ng pulitikal, kalikasan, sosyal, at ekonomikal, pero gusto ko pagtuunan ng pansin ang isang isyu na nakatuon sa bawat indibidwal. Ito ay and respeto o paggalang. Ang respeto sa paniniwala, ideolohiya, lahi, ay isa sa mga mahahalagang aspeto sa buhay na kailangang bigyang pansin dahil ito ay ngreresulta sa diskriminasyon, galit, maling interpretasyon, at pagiging mapanghusga. Ang respeto ay hindi ibinibigay, bagkus ito at kinakamit at naguumpisa ito sa respeto sa iyong sarili. Ang baway tao ay may kanya-kanyang kaisipan at perspektibo, pero kung matututunan natin ang paggalang sa bawat isa, maaaring ito ay maging daan sa malayang kaisipan ng pagbabago, pagmamahal at pagtanggap ng bawat isa. Ang respeto ay hindi lamang nangpapahayag ng damdamin, ito rin ang nagbubukas ng kaisipan at kamalayan ng mga sensitibong isyu ng lipunan.