Magpadala ng postkard para sa mas maayos na mundo

Digmaan. Kahirapan. Paglabag sa karapatang pang tao.
Krisis pang kalikasan. Krisis pang ekonomiya.
Pandaigdigang Krisis pulitikal?